12/6/09

Angle Editorial publica "Antologia de poesia catalana", a cura de Miquel DesclotUn dels gran poetes actuals, Miquel Desclot, és el curador de l’obra i ha fet la versió modernitzada dels poemes antics

La col·lecció Angle Lector, formada per obres de lectura prescriptiva o recomanada, compta amb la col·laboració dels millors especialistes i escriptors d’avui per oferir una edició acurada de textos clàssics i moderns

Angle Editorial publica Antologia de poesia catalana a cura de Miquel Desclot dins de la col·lecció Angle Lector formada per obres de lectura prescriptiva o recomanades. El volum repassa els moments més brillants de vuit segles de poesia catalana; és a dir, allò que constitueix la columna vertebral de la nostra tradició poètica i cultural, o dit d’una altra manera, els poemes que tota persona mitjanament culta hauria de conèixer.

Antologia de poesia catalana és l’antologia de poesia catalana de tots els temps proposada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a lectura bàsica de batxillerat. Aquesta nova edició, a cura de Miquel Desclot, aspira sobretot a la claredat i la simplicitat. Miquel Desclot hi aporta una sensibilitat i uns coneixements singulars, amb comentaris que apunten a una lectura més clara i directa dels poemes, sense els afegits historicistes que solen enfarfegar aquest tipus d’edicions. Per damunt de tot, busca facilitar la lectura privada a l’estudiant. Tant les notes introductòries com els comentaris afegits als poemes s’han pensat per ajudar a situar-los mínimament en el seu context històric i cultural, però sempre amb el designi final d’aplanar el camí a l’experiència personal de cadascú al llarg de les quaranta-vuit poesies que conté el volum.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada